Tekninen tuki - 020 730 3711 / klo 8-16 | Myynti - 020 730 3713 myynti@documtec.fi

Kasvuyrityksen IT-infrastruktuuri rakennettiin katse tulevaisuudessa

28.5.2024

Asiakkaamme Pro-Tot Oy on vuonna 2008 perustettu yli 60 henkilöä työllistävä kasvuyritys, jonka asiantuntijat palvelevat teollisuuden kunnossapidossa, valmistuksessa ja asennuksessa ja näiden palveluiden eri osa-alueilla. 

Paikallinen kumppani varmistamaan kasvu

Documtec on vastannut Pro-Totin IT-hallinnasta vuodesta 2021. “Edellinen IT-kumppanimme ei pystynyt vastaamaan kasvavan yrityksemme tarpeisiin. Kartoittamistamme vaihtoehdoista päädyimme Documteciin, sillä he ovat paikallinen toimija, ja lisäksi meillä oli Documtecista hyviä kokemuksia kumppanina aiempien työpaikkojen kautta.” kertoo Pro-Totin operatiivinen johtaja Aki Väisänen.

“Aloittaessamme neuvottelut Documtecin kanssa, yrityksessämme työskenteli noin 17 henkilöä ja meillä oli muutama läppäri. Yritys oli kovassa kasvussa, ja halusimme jo tuolloin tehdä infran sellaiseksi, että se kestää kasvun. Haluttiin keskustella isosti, vaikka oltiin vielä pieniä. Documtecin kanssa tämä onnistui,” Aki kiittää. 

IT-palvelut tukevat kasvua ja laatujärjestelmää

Pro-Totilla on käytössä Documtecin palveluista Hovi+ eli IT-ympäristön kokonaishallinta. “Documtecin tuottamat IT-palvelut tukevat kasvuamme. Halusimme ulkoistaa IT-infran 100%:sesti ja se on ollut hyvä päätös. Ammattilaisten hoitaessa nämä asiat puolestamme saamme selkeää ajansäästöä ja voimme keskittyä ydinliiketoimintaamme,” Aki toteaa.

“Documtecin tuottamat palvelut tukevat myös erittäin hyvin meidän ISO9001-laatujärjestelmää ja prosesseja. Documtecin palvelut eivät ole ulkoinen palikka, vaan kiinteä osa meidän päivittäistä toimintaa. Meillä on tehty paljon auditointeja ja niissä olemme saaneet kiitosta siitä, IT ja sitä kautta tuleva raportointi on niin korkealla tasolla, että laatuvaatimukset täyttyvät,” Aki kertoo. 

Yhteistyöhalukkuus näkyy niin päivittäisessä tuessa kuin pitkän aikavälin kehittämisessä

Aki kiittelee myös päivittäistä tukea ja laitetukea, jotka toimivat todella hyvin: “Pyyntöihin reagoidaan nopeasti. Tukitiimin ihmiset tuntevat meidät jo henkilökohtaisesti ja heistä välittyy aito halu auttaa asiakasta.”

Aki kertoo arvostavansa sitä, että koko kumppanuutta Documtecin kanssa leimaa yhteistyöhalukkuus. “Teemme yhdessä pitkän aikavälin kehitystä ja strategista työtä. Yrityksemme on aktiivinen kumppani, joka haluaa keskustella, ja tämä keskusteluyhteys toimii Documtecin kanssa hyvin. He ovat saavutettavissa, kuuntelevat ja osallistuvat.”  

Kumppanuus jatkuu ja tiivistyy 

“Yrityksemme ideologiaan sopii, että kun on löydetty hyvä kumppani, heille halutaan keskittää palveluita mahdollisimman paljon. IT-infra on Documtecin WITH-palveluiden myötä kunnossa, mutta näemme myös muissa Documtecin palveluissa paljon potentiaalia yrityksemme kehittämiseen. Haluammekin ehdottomasti jatkaa kumppanuutta myös näiden palveluiden osalta projektitasolla eteenpäin.” 

Aki Väisänen: “Suosittelen aloittamaan rohkeasti keskustelun Documtecin kanssa.”

Aki tietää, että yritysten sisällä IT-projektin vetäjä ei ole halutuin tehtävä. “Fakta kuitenkin on, että digitalisoituminen kasvaa koko ajan eikä post it -lapuilla enää pärjää. IT on työkalu, joka parantaa yrityksen omaa palvelua ja siksi on välttämätöntä, että se on kunnossa. Suosittelen aloittamaan rohkeasti keskustelun Documtecin kanssa. Ei tarvitse osata puhua IT-kieltä. Riittää, että heille kertoo oman yrityksen ja tuotannon tarpeet, haasteet ja tavoitteet. He tarjoavat ratkaisut.” 

pro-tot.fi

With Concept – Tehokasta ICT-ympäristöjen hallintaa

With Concept on uudenlainen yritysten ICT-ympäristöjen kehittämisen ja hallinnan malli, jossa yhdistämme liiketoimintastrategian mukaisten ICT-tarpeiden määrittelyn sekä toteutussuunnitelman.

Konsepti perustuu nykytilan kartoitukseen, jonka toteutamme hyödyntämällä kehittämiämme laskentakaavoja. Määrittelemme kartoituksen tarpeen ja laajuuden yhteistyön alussa. Kartoituksen avulla tuotamme yksilöidyn ICT-infran kehittämisen ja hallinnan mallin, joka sisältää paitsi jatkuvan tuen myös kaikki tarvittavat ICT-ratkaisut ja digitaaliset työkalut. Mallin avulla yrityksesi ICT-ympäristön hallinta on aina kustannustehokasta ja ennustettavaa ja sopeutettu yrityksesi tarpeisiin.

Malli on myös lisensoitavissa ICT-alan yrityksille jatkomyyntiä varten. Mikäli olet kiinnostunut, otathan yhteyttä.

Pro-Tot -caseen liittyvät palvelut:


HOVI Plus palvelu kattaa muun muassa:

› Palvelutuotannon johtaminen: Johdamme ja kehitämme palvelutuotantoa laadukkaasti.

› ICT-koordinaattoripalvelut: Varmistamme sujuvat ja toimivat ICT-prosessit.

› Laite-elinkaaripalvelut: Hoidamme laitteiden koko elinkaaren hallinnan.

› Tietoturvanhallinta: Tietoturvan korkein mahdollinen taso.

› Laadun mittaaminen: Seuraamme ja mittaamme palveluiden laatua.

› Kehityssalkku ja projektointi: Hallinnoimme kehitysprojekteja ja niiden onnistuneen toteutuksen.

› Kumppaniverkoston johtaminen: Johdamme yhteistyötä kumppaniverkostomme kanssa.

› Etä- ja lähitukikäynnit: Joustavaa tukea asiakkaiden tarpeiden mukaan.

› Palvelupyyntöjärjestelmä: Mahdollistaa tehokkaan palvelupyyntöjen tekemisen ja seurannan.

› Virustorjunta: Ajantasainen suoja työasemille.


Nämä monipuoliset palvelut takaavat, että Pro-Tot voi keskittyä ydintoimintaansa, kun me huolehdimme heidän ICT-tarpeistaan kokonaisvaltaisesti ja ammattitaitoisesti.