Tekninen tuki - 020 730 3711 / klo 8-16 | Myynti - 020 730 3713 myynti@documtec.fi

PlantSys® on suunniteltu laitoksen etäohjaukseen ja tukemaan automatisoitua energialaitosta.

PlantSys® on suunniteltu laitoksen etäohjaukseen ja tukemaan automatisoitua energialaitosta. Innovatiivinen ohjelmistomme takaa reaaliaikaisen näkymän, turvallisen toiminnan sekä tukipalvelut tuotannon tehokkuuden varmistamiseksi. Järjestelmän avulla voimme myös auttaa laitoksen operaattoreita ja päättäjiä tekemään parempia päätöksiä. Tekoälyavusteinen ennustava analytiikka ja ohjeistaminen parantaa laitoksen yleistä suorituskykyä.

Operointi

Etäkäytettävä laitoksen valvonta- ja operointijärjestelmä

PlantSys Operointi tarjoaa visuaalisen ja helppokäyttöisen käyttöliittymän laitokseen. PlantSys Operointi on varmatoiminen ja Suomessa suunniteltu valvomo-ohjelmisto.

PlantSys Operointi on suunniteltu erityisesti etäkäytettäväksi, minkä ansiosta sitä voidaan yhtä aikaa käyttää useasta valvomopisteestä.

Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, miten laitoksen laitteiden tilat esitetään helppolukuisesti (mittausarvot, värit ja animaatiot). Käyttäjä voi avata laitteesta siihen liittyvän tarkemman tiedon, kuten mittaukset ja automaation ohjaus, mittauksen trendinäytöt ja hälytyksien asettelut.

Pääominaisuudet

 • Helppokäyttöinen, laajennettava ja avoin alusta mukautuu erikokoisiin puhtaan energian ratkaisuihin.
 • Reaaliaikainen tieto on käytettävissä trendeissä, hälytyksissä ja mittauksissa
 • Rajaton määrä mittaus- ja ohjauspisteitä, kattava liitettävyys laitosautomaatioihin: yli 150 tuettua automaatiojärjestelmää
 • Pohjautuu lujatekoiseen mobiiliteknologiaan – Jatkuvasti kehittyvä alusta – käytetty maailman laajuisesti
 • Reaaliaikaiset ja historiatrendit, hälytysten käsittely

Reaali­aikainen kunnonvalvonta auttaa siirtymään kohti ennakoivaa kunnossa­pitoa

Raportointi

Laitoksen tiedot aina saatavilla missä niitä tarvitset

Laitteet tuottavat äärettömän suuren määrän tietoa. PlantSys Raportointi auttaa sinua löytämään tärkeimmät tiedot ja arvot, joita tarvitset.

Koontinäkymät kasaavat tiedot, joista tilanne selviää vilkaisulla ja reaaliaikainen tieto on valmiina syvempää tiedon analysointia varten.

PlantSys Raportointi on saavutettavissa internetissä salatusti mille tahansa päätelaitteelle. Puhtaan energian ratkaisun prosessidata on saatavilla koko elinkaaresta.

Raportointipalvelussa esitetään keskeiset avainarvot tuntitasolla keskiarvoina. Tuntidatan ohella, järjestelmässä esitetään minuuttitason mittausdata.

Pääominaisuudet

 • Kustannustehokas, nopea ja helppo käyttöönotto melkein mihin tahansa energiatuotantolaitokseen
 • Laitoksen automaationtilanne tallennetaan kerran minuutissa ja nämä tiedot ovat käyttäjän saatavilla
 • Etukäteen määritellyt koontinäkymät yleisimpiin käyttötapauksiin kuten tuotannon- ja päästöjenseurantaan
 • Uusia kustomoituja koontinäkymiä on helppo tehdä käyttäjien pyynnöstä.
 • Taulukkonäkymä numeraalisille tiedoille ja tietojen vienti ulkoisiin järjestelmiin

Päiväkirja

Keskitetty laitoksen tapahtumien hallinta

Keskitetty laitoksen tapahtumien hallinta

Digitaalinen käyttöpäiväkirja helpottaa operaattorin arkea eikä laitoksen tapahtumat jää muistin varaan.

PlantSys Päiväkirja on palvelu, johon on nopea kirjata pienemmätkin huomiot, myös mobiililaitetta käyttäen suoraan kentältä. Suunniteltu ennen kaikkea korvaamaan laitoksen manuaalisesti täytettävät vihkot ja tiedostot. Kirjaukset näkyvät kaikille osapuolille läpinäkyvästi.

PlantSys Päiväkirja on helppokäyttöinen, nopea ottaa käyttöön, palvelu kannustaa operaattoreita kirjaamaan ja näin ollen parantaa tiedon saantia.

PlantSys Päiväkirja on saavutettavissa internetissä salatusti mille tahansa päätelaitteelle.

Pääominaisuudet

 • Tapahtumien nopea ja tehokas kirjaus
 • Kalenterinäkymä
 • Listanäkymä
 • Tapahtumien kirjaus useasta lähteestä kuten manuaaliset tapahtumat ja automaattiset kirjaukset PlantSys Kunnossapidosta, PlantSys Operoinnista (hälytykset ja asetusarvot) ja SMS hälytyksistä.

Kunnossapito

Älykäs ja ennustava mobiilikäytettävä kunnossapito

Parempi käytettävyys, alempi kustannus

Digitalisoitu kunnossapitoprosessi auttaa suorittamaan huolto-ohjelmat täsmällisesti, jolloin yllättävät vikaantumiset vähenevät ja käytettävyys paranee. Kun laitoksen laitteet dokumentoidaan sähköisesti ja huolto-ohjelmat määritellään työohjein, jää enemmän aikaa itse huoltotöiden suorittamiseen.

Laitteiden tärkeysluokittelu ja elinkaarilaskenta lisäävät läpinäkyvyyttä potentiaalisiin ongelmakohtiin.

Kunnossapidon ja käytettävyyden tunnusluvut perustuvat tehtyihin toimienpiteisiin ja antavat todellisen kuvan ratkaisujen elinkaaresta.

Pääominaisuudet

 • Laitekortisto järjestää laitteen tiedot, historian ja liitteet yhdeksi hallittavaksi elinkaareksi.
 • Jokaisella osapuolella on reaaliaikainen näkymä samaan dataan.
 • Huolto-ohjelmat perustuvat joko aikaan tai käyttöön. Tehokas työsuunnittelu ja etukäteen määritetyt työohjeet takaavat laadukkaan työn suorittamisen.
 • Työmääräimet muodostuvat tarpeen mukaisesti ja työjonojen ja -ryhmien avulla hallitset resurssoinnin.
 • Käytettävyyden tunnusluvut perustuen työsuorituksiin ja työkatkoihin.

Reaali­aikainen kunnonvalvonta auttaa siirtymään kohti ennakoivaa kunnossa­pitoa

Materiaalivirrat

Digitalisoitu materiaalivirtojen hallinta

Seuraa ja hallitse materiaalivirtoja suoraan omasta älylaitteesta.

Tallenna saapuvat polttoaine-erät ja kirjaa uloslähtevät materiaalit. Intuitiivinen mobiilikäyttöliittymä varmistaa helpon käytettävyyden, jopa kuorma-autoissa.
Saapuvat ja lähtevät erät saadaan kirjattua järjestelmään poistumatta autosta.
Raportoinnin avulla varmistat, että vastaanotettavan polttoaineiden energiasisältö vastaa vaatimuksia.

Pääominaisuudet

 • Ohjattu työnkulku materiaalierien kirjaamiseen varmistaa tietojen oikeellisuuden.
 • Integroidaan laitosautomaatioon, jolloin voidaan automatisoida porttien avaaminen ja kuljettajan ohjaaminen polttoainevarastoon.
 • Punnitustulokset näkyvät reaaliaikaisesti älylaitteen näytöllä.

Ota yhteyttä

Olli Koistinen

PlantSys / Vision Services Oy
olli.koistinen@plantsys.fi
040 759 9986