Tekninen tuki - 020 730 3711 / klo 8-16 | Myynti - 020 730 3713 myynti@documtec.fi

Mullistava ja innovatiivinen monitoimijärjestelmä ratkoo 2020-luvun jokapäiväisiä ongelmia

29.11.2023

Teollisuus on viime vuosina ollut valtavassa murroksessa. Koneita ja laitteita on käytössä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja niiden kunnossapitoon sekä toiminnan tarkkailuun etsitään jatkuvasti tehokkaampia ja parempia tapoja.

PlantSys® on kehitetty modernisoimaan tuotantolaitosten prosessien ohjaamista sekä muun muassa ennakoimaan kunnossapitotarpeita ja helpottamaan laitoksen päivittäisten toimintojen tekemistä. PlantSys®-tuoteperheeseen kuuluu useita ohjelmistoja etäkäytettävästä valvomosovelluksesta tekoälypohjaiseen, ennakoivaan kunnonvalvontaohjelmistoon. Järjestelmän avulla voidaan mullistaa monen eri teollisuuden alan laitosten toimintaa ja tekoälyä hyödyntäen saadaan esimerkiksi laitteistojen vikaantumisesta aiheutuvat laitosten alasajot jopa kokonaan vältettyä. Järjestelmien kokonaisuutta on kehitetty jo yli kymmenen vuoden ajan ja tuoteperheen kehittäminen jatkuu yhä edelleen.

Miten PlantSys® toimii?

PlantSys kytkeytyy olemassa oleviin logiikoihin ja automaatiorajapintoihin, sekä kerää yksittäisten laitteiden tuottamaa dataa, jota tähän saakka ei ole juuri käytetty laitteiden omien toimintojen ohjaamista lukuunottamatta mihinkään. Järjestelmä oppii eri laitteiden ja prosessien toimintamallit itsenäisesti.

– Tässä piilee valtava potentiaali. Tekoäly voidaan kytkeä tarkkailemaan laitteen toimintoja 2-4 viikon ajaksi. Tuona aikana tekoäly oppii esimerkiksi, että tietyllä nopeudella pyöriessään laite kuluttaa tietyn määrän virtaa, selittää Vision Services Oy:n toimitusjohtaja Olli Koistinen.

Olli Koistinen Vision Services

– Opetusjakson jälkeen tekoäly havaitsee poikkeamat laitteen toiminnassa, esimerkiksi jos laite kuluttaa tavallista enemmän virtaa tietyllä pyörimisnopeudella, ja antaa ilmoituksen häiriöstä. Näin esimerkiksi toiminnan kannalta elintärkeiden varaosien tarvetta osataan ennakoida ja syntyy merkittävä säästöjä, kun laitteistot saadaan ennakoimalla pidettyä toimintakuntoisia ilman pitkiä, rikkoutuneiden laitteistojen varaosien odotteluaikoja. 

– Esimerkkinä mainittakoon asiakasyritys, joka PlantSysin avulla ennakoi savukaasupesurin vikaantumisen ja varaosa tilattiin heti. Näin saatiin lyhennettyä biokattilan huoltokatkos aiemman kokemuksen perusteella arvioidusta kolmesta vuorokaudesta alle kahdeksaan tuntiin. 

Maailmaa viime vuosina ravistelleiden kriisien aiheuttaman, haastavan markkinatilanteen takia teollisuudessa tarvittavien varaosien toimitusajat ovat viime vuosina olleet normaalia pidempiä. Asiakaskohteessa säästöä syntyi PlantSysin ansiosta yli kymmenen tuhatta euroa.

Vaivatonta tiedonjakoa, selkeä ja tarpeiden mukaan koostettu käyttöliittymä

PlantSys Operointi-järjestelmällä voidaan luoda asiakkaalle keskitetty näkymä usean laitoksen kaikista prosesseista rinnakkaisten ohjausikkunoiden kautta. PlantSys Operointi taipuu myös monen muun prosessin ohjaamiseen, sillä järjestelmä pystyy kytkeytymään yli 150:een automaatiorajapintaan. Muissakin PlantSys tuotteissa hyödyntämisen mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat ja aina kohteen tarpeiden mukaan räätälöitävissä. PlantSys-palvelun järjestelmissä on lähes rajaton laajennettavuus, sillä esimerkiksi kehittynyt raportointiympäristö voidaan kytkeä saumattomaksi osaksi käytännössä mitä tahansa olemassa olevaa tuotantoympäristöä. Päiväkirja- ja Kunnossapito-ohjelmistot ovat nopeat ja helpot käyttöönottaa, sekä ovat saaneet käyttäjiltään kiitosta selkeydestä ja tiedon jakamisesta organisaation sisällä.

– Sanalla sanoen ihanan simppelin kalenterinäkymän ansiosta PlantSys-päiväkirjaohjelmaa voidaan hyödyntää laajasti teollisuuden eri aloilla, esimerkiksi elintarvike- ja energiateollisuudessa. Selkeästä näkymästä iltavuoro voi todeta, että Teppo on aamupäivästä muuttanut kattilan säätöjä ja tämä osataan sitten huomioida laitoksen toimintoja tarkkaillessa, koska kaikilla on näkymä samoihin merkintöihin, Koistinen avaa.

PlantSys ei ole sidoksissa mihinkään tiettyyn järjestelmään, vaan se voidaan kytkeä toimimaan yhdessä jo olemassa olevien järjestelmäkokonaisuuksien kanssa.

PlantSys on mukautettavissa täysin käyttökohteen tarpeiden mukaan.

– Tällä hetkellä tarkastelun alla on asiakkaan vanhempi kiinteistö, jossa on käytössä useita kiinteistöautomaation ohjauslogiikoita. Asiakkaalle tehdään PlantSysia hyödyntäen yksi näkymä, jonka kautta voidaan etäohjata kaikkia näitä – tässä tapauksessa esimerkiksi valaistusta, lukituksia, ilmastointia ja niin edelleen, Olli Koistinen kertoo.

Selkeä ja visuaalinen käyttöliittymä on jokaisen PlantSys-ohjelman perusta. Järjestelmään kuuluu oleellisena osana tietoturvallinen, etäohjattava valvomosovellus, jossa on ympärivuorokautinen verkonvalvonta. Päivittäiset raportit ovat määritetyn, rajatun käyttäjäkunnan saatavilla, mutta myös ulkopuolisten asiantuntijoiden tuominen ympäristöön on tarvittaessa helppoa. On hyvä myös muistaa, että PlantSys-ohjelmistoja voi ostaa yksittäisinä tuotteina aina tarpeen mukaan olemassa olevan ongelman ratkaisemiseksi.

Positiiviset asiakaskokemukset luovat uskoa tulevaan

PlantSys-tiimi tekee tarmokkaasti töitä tuotteen saattamiseksi kansainvälisille markkinoille ja kauppaa on jo syntynytkin. 

– Vaikka PlantSys on vielä suurelle yleisölle tuntemattomampi, meillä on kova usko tuotteeseen ja siihen, että PlantSys tulee näyttelemään merkittävää roolia kansainvälisillä markkinoilla. Selkeänä visionamme on nykyistäkin vahvempi kansainvälistyminen. Tällä hetkellä kuukausipalveluiden myynnistä 20 % tulee viennistä, Koistinen kertoo.

Kotimaassa PlantSys haluaa olla tunnettu ja arvostettu yhteistyökumppani, joka tuo selvää lisäarvoa jokaiselle asiakkaalle. Sitä voidaankin pitää yrityksen pääasiallisena missiona – halua auttaa asiakkaita merkittävien kehitysaskelien ottamisessa. 

Yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä

Oli toimintaympäristön ongelmakohta sitten pieni tai suuri, voidaan asian ratkaisemista PlantSys-palvelun avulla tarkastella ja usein löytää toimiva ratkaisu.– Haluan rohkaista olemaan yhteydessä matalalla kynnyksellä, jos yhtään mietityttää, voisiko PlantSys ratkaista jonkin asiakkaalla olevan ongelman. Monet tuotantoon ja vanhoihin järjestelmiin liittyvät ongelmat saadaan PlantSys-palvelun avulla ratkaistua. Monta kertaa pienestä modernisoinnista koituu merkittäviä säästöjä ja suurempia investointeja voidaan siirtää tulevaisuuteen. Lisäksi olemassa olevia toimintoja pystytään tehostamaan. PlantSys taipuu moneen asiaan ja tiedustelu kannattaa aina, Koistinen summaa.