Tekninen tuki - 020 730 3711 / klo 8-16 | Myynti - 020 730 3713 myynti@documtec.fi

Documtec panostaa uudistumiseen ja kansainväliseen kasvuun

28.5.2024

Documtec Oy on aloittanut alku keväällä merkittävän kehityshankkeen, joka on osittain Euroopan unionin rahoittama. Tämä strateginen kehityshanke pyrkii selvittämään liiketoimintamme nykytilan ja tutkimaan sen asemaa markkinoilla. Hanke keskittyy kolmeen pääalueeseen:

Teknologinen kehittäminen

Tavoitteemme on kartoittaa ja toteuttaa tarvittavat teknologiset innovaatiot, jotta voimme pysyä kilpailukykyisinä ja tarjota asiakkaillemme parhaita mahdollisia ratkaisuja.

Markkina-aseman vahvistaminen ja laajentaminen

Selvitämme nykyisen markkina-asemamme kotimaisilla markkinoilla ja tunnistamme uusia mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. Etsimme aktiivisesti uusia asiakaskohderyhmiä ja hyödynnämme nykyisten asiakkaidemme verkostoja kansainvälisen potentiaalin selvittämiseksi.

Organisaation toiminnan ja johtamisen kehittäminen

Kehitämme organisaation toimintaa ja johtamismallia varmistaaksemme johdonmukaisen ja osallistavan strategian ja vuosisuunnitelman rakentamisen. Tämä sisältää liiketoimintasuunnitelman päivittämisen sekä johtamiskäytäntöjen selkeyttämisen ja parantamisen.

Hankkeen tavoitteet ja strategian onnistumisen avainkohdat

Hankkeen tavoitteena on tuottaa päivitetty strategia ja johtamismalli, joiden avulla pyrimme saavuttamaan yli 20% vuosittaisen kasvun seuraavan viiden vuoden aikana. Lisäksi tavoitteena on luoda uusia teknologisia innovaatioita, joita voimme tarjota myös asiakkaillemme.

Menestyäksemme olemme keskittyneet kolmeen avainalueeseen:

  1. Johdonmukainen ja osallistava strategian rakentaminen
    Rakennamme selkeät mallit ja vuosisuunnitelmat, jotka tukevat strategian toteutumista. Tämä mahdollistaa yhtenäisen ja osallistavan lähestymistavan koko organisaatiossa, mikä on keskeistä strategian onnistumiselle.
  1. Uusien asiakaskohderyhmien tunnistaminen
    Selvitämme, keitä ovat potentiaaliset uudet asiakkaamme ja miten voimme parhaiten palvella heitä. Tavoitteenamme on laajentaa asiakaskuntaamme ja tarjota heille ratkaisuja, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa.
  1. Kansainvälisen potentiaalin hyödyntäminen
    Hyödynnämme nykyisten asiakkaidemme verkostoja ja tietämystä kansainvälisille markkinoille laajentumisessa. Tämä auttaa meitä tunnistamaan ja hyödyntämään uusia mahdollisuuksia globaalisti, mikä on keskeistä pitkän aikavälin kasvustrategiallemme.

Tämä kehityshanke on merkittävä askel kohti Documtecin tulevaisuuden kasvua ja menestystä.


Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla lisätään jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä vähennetään alueiden välisiä kehityseroja. EU tuki jäsenmaille kanavoidaan jäsenmaissa valmisteltujen ja komission hyväksymien määräaikaisten ohjelmien kautta. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä. Ohjelma on valmisteltu laajassa kumppanuudessa ministeriöiden, alueiden ja järjestöjen edustajien kanssa.

Uudistuva ja Osaava Suomi | Rakennerahastot