Luottamus ja joustavuus yhteistyön pohjana

KPA Unicon Oy

KPA Unicon Oy on kattilalaitoksia valmistava ja toimittava yritys, joka toteuttaa asiakkaiden tarpeisiin sopivia kokonaisratkaisuja aina kattiloista elinkaaripalveluihin saakka.

Yhteistyö yritykselle IT-palveluja tuottavan Documtecin kanssa on jatkunut pitkään ja mukautunut kasvavan yrityksen tarpeisiin.

– Tänä päivänä energiaa pitää tuottaa vastuullisesti joko fossiilisilla polttoaineilla tai täysin uusiutuvasti, ja me teemme ratkaisuja molempiin tarpeisiin, kertoo hallituksen jäsen ja osaomistaja Jukka-Pekka Kovanen.

Monipuolisten energiaratkaisujen ohessa yritys tarjoaa erilaisia digitaalisia palveluita, joiden tuottamiseksi he tekevät yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa.

– Tällä hetkellä olemme muuntautumassa yhä enemmän asiakkaiden kokonaisvaltaiseksi energia-alan kumppaniksi, tietohallintojohtaja Tiia Häsä lisää.

Laaja-alainen osaaminen takaa kattavan palvelun

KPA Uniconin yhteistyö Documtecin kanssa on jatkunut jo yli 10 vuotta. Tällä hetkellä Documtec tuottaa yritykselle työasema-, lähituki- ja konesalipalveluita.

– Documtecillä on hyvin laajaa osaamista monelta eri osa-alueelta ja palvelualustalta, Häsä kuvailee.

Tietotekniikasta on nopeasti tullut kiinteä osa jokaisen arkea, ja samalla tietohallintoon ja IT-palveluihin liittyvät toiminnot ovat saaneet yhä keskeisemmän roolin myös yrityksissä.

– Mitä enemmän tietohallinto ja tietotekniikka ovat tulleet osaksi päivittäistä liiketoimintaa, sitä enemmän niiden merkitys on korostunut, ja sitä osaavamman kumppanin se vaatii, Kovanen täydentää.

Joustavia ratkaisuja muuttuviin tarpeisiin


Häsä ja Kovanen ovat olleet tyytyväisiä etenkin Documtecin palvelualttiuteen ja halukkuuteen löytää muuttuviin ja kehittyviin tilanteisiin sopivia ratkaisuja.

– Kun me olemme kasvaneet, ovat hekin kasvaneet siinä meidän rinnallamme. Se on hienoa ja sen seuraamisesta nauttii itsekin, Kovanen kiittelee.

Paikallisuus sekä pitkä yhteistyöhistoria mahdollistavat sen, että palvelut voidaan sopeuttaa vastaamaan KPA Uniconin toiveita.

– He ymmärtävät liiketoimintamme periaatteet ja pystyvät reagoimaan erilaisiin tarpeisiimme hyvin joustavasti, Häsä summaa lopuksi.

Lue seuraava case


Moilas Oy etsi syksyllä 2018 yhteistyökumppania, jonka kanssa voisi viedä IT-asioita eteenpäin niin päivittäisessä tekemisessä kuin erilaisissa projekteissa. Documtec pystyi tarjoamaan tähän tarvittavat resurssit.

Haluaisitko kuulla lisää?