Tiedon rikastaminen

Vision

Tiedon rikastaminen

Hallitaanko yrityksesi tuotantoa jo nykyaikaisesti? Tuotantotyön seuraava vallankumous on jo alkanut; digitalisaation myötä manuaalinen tietotyö tulee poistumaan kokonaan ja tuotannosta tulee nopeampaa ja laadukkaampaa. Me pystymme muodostamaan tuotantosi tilasta tarkan reaaliaikaisen kuvan tuotannonohjausta ja -johtoa varten sekä luomaan älykkäitä tuotannonohjausratkaisuja ja -ympäristöjä.

Haluan kuulla lisää!

Oletko koskaan miettinyt, mitkä päivittäiset toimistotyötoimet voisivat hoitua täysin automaattisesti? Työpöytä ja -ympäristö on jo digitalisoitunut, mutta toimistoissa tehdään yhä paljon manuaalisia rutiinitehtäviä tiedon hallinnoinnissa. Meidän tehtävämme on automatisoida ja digitalisoida lisäarvoa tuottamattomat tietotyötehtävät.

Haluan kuulla lisää!

Käytetäänkö yrityksessäsi useita eri tietojärjestelmiä? Olisiko parempi, että kaikki tieto olisi yhdessä paikassa? Useat digitaaliset toimintaympäristöt ja alustat aiheuttavat tiedon hajaantumisen toisistaan irrallisiin järjestelmiin. Me keräämme ja kokoamme olemassaolevan liiketoimintatietosi eri järjestelmistä reaaliaikaisesti ja mahdollistamme sen hyödyntämisen uudella tavalla.

Haluan kuulla lisää!

Pysyäkseen muutoksessa mukana modernin yrityksen tärkein tehtävä on hyödyntää tuottamaansa informaatiovaltamerta liiketoimintansa kehittämiseen. Älykkäät ratkaisumme löytävät, keräävät ja mittaroivat tietoa yrityksesi toiminnasta ja prosesseista, joiden pohjalta syntyy yhdellä vilkaisulla ymmärrettävä ohjausnäkymä. Reaaliaikaisesti visualisoitu tieto auttaa tekijöitä ymmärtämään työnsä todellisia vaikutuksia ja antaa päättäjälle mahdollisuuden parempaan johtamiseen ja päätöksentekoon.

Haluan kuulla lisää!

Tehdäänkö teidän yrityksessä toistuvia samanlaisia työsuoritteita? Tallentamalla ja mittaroimalla työsuoritteiden dataa, voidaan tuotantovaiheisiin luoda kontrollipisteitä, joiden avulla sekä ohjataan, että validoidaan kyseistä vaihetta tai suoritetta. Kontrollipisteiden luominen parantaa laatua, ongelmatilanneherkkyyttä sekä luo kustannussäästöjä.

Haluan kuulla lisää!

Voisiko reaaliaikainen ja tarkka kuva yrityksen toiminnasta ja tuotannosta auttaa työntekijöitä omassa työssään? Voisiko se auttaa päätöksentekijöitä parempiin päätöksiin? Me kokoamme tarvittavan liiketoimintatiedon ja rikastamme sitä reaaliaikaisesti kerätyllä datalla ja vertaamme sitä liiketoimintasi tavoitteisiin – yksi näkymä, koko kuva.

Haluan kuulla lisää!

Nykyaikainen ja tuottava yhteistyö syntyy digitaalisessa ympäristössä, jossa dokumentit, ihmiset ja kaikki tieto ovat yhdessä paikassa ja aina saavutettavissa. Me suunnittelemme yrityksellesi uuden ajan tuottavan digitaalisen toimintaympäristön, jossa on hyvä tehdä töitä.

Haluan kuulla lisää!

Kullakin toimialalla on omat ominaispiirteensä ja lainalaisuutensa, jotka täytyy ymmärtää digitaalisia ratkaisuja suunnitellessa. Olemme tuottaneet täsmäratkaisuja mm. rakennusalalle, konepajoille, tuotannolliseen teollisuuteen, kiinteistöautomaatioon sekä yritystalouden hallintaan.

Lue lisää